Trwa nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

2019-01-04 09:47:12, Maciej Kowalczyk

Do 9 stycznia można zgłaszać kandydatury osób, które weszłyby w skład gremium mającego stanowić forum dialogu pomiędzy ratuszem a interesariuszami rewitalizacji.

Urząd Miasta poszukuje przedstawicieli podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji), w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy: Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasta Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczą-doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Szczegóły naboru znaleźć można na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz