Zamknij X

Trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

2018-11-22 09:42:26, Maciej Kowalczyk

Nabór potrwa do poniedziałku 26 listopada 2018 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń, ale są jeszcze wolne miejsca, warto więc skorzystać z tej możliwości.

Czym jest Komitet Rewitalizacji? To gremium, które służy współpracy i dialogowi między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Kategorie grup kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru to:

- przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji;
- przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego);
- przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji;
- przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą i zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą;
- przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych;
- przedstawiciele podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek;

 

Szczegółowa dokumentacja związana z naborem jest dostępna m.in. na stronie: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,kandydaci_na_czlonkow_komitetu_rewitalizacji_poszukiwani_,354.html

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz