Zamknij X

Rewitalizacja - UM zaprasza do udziału w konsultacjach

2018-09-05 11:14:00, Maciej Kowalczyk

Uchwalony podczas wakacji Gminny Program Rewitalizacji z wolna nabiera konkretnych kształtów, przed dwoma tygodniami prezydent zapowiadał, że w najbliższym czasie powołany zostanie Komitet Rewitalizacji. Dziś ogłoszono w tej sprawie konsultacje.

Konsultacje dotyczą określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - organu, który niejako odpowiadać będzie za przebieg przemian, jakie czekają centrum miasta. Dyskusja ma na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących uchwały w tej sprawie.

Konsultacje społeczne projektu uchwały rozpoczną się 6 września i trwać będą do 28 września. Składać się będzie na nie kilka elementów. Już w przyszły wtorek, 11 września, o 17:00, ratusz zapowiada otwarte spotkanie z mieszkańcami w budynku Starej Remizy przy ulicy Żabiej. Ponadto swoje opinie i uwagi zgłaszac można w formie papierowej i elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego. Wreszcie tradycyjnie, korespondując na adres Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

Uwagi będą zbierae także w formie ustnej, w Wydziale Rzwoju Urzędu Miasta, pokój 206 (II piętro). Miejscy urzędnicy czekać będą w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00 oraz piątek od 7.30 do 14.00.

Ostatnim miejscem, gdzie można zgłaszać swoje uwagi do uchwały, jest Kawiarnia Obywatelska ,,Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Można tam pojawić się od  poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 18.00, w soboty w godz. od 11.00 do 14.00, w niedziele zaś w godz. od 11.00 do 13.00.

Projekt uchwały dostępny będzie od dnia 6 września 2018 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Formularz konsultacyjny od dnia 6 września 2018 r. znajdziemy w BIP, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek www.wloclawek.pl , a także w Kawiarni obywatelskiej ,,Śródmieście Cafe" i w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206.

Jak informuje Urząd Miasta:

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu przed dniem 6 września 2018 r. oraz po dniu 28 września 2018r.,
b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby reprezentującej interesariusza,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz