20 lat temu powstał powiat włocławski

2019-01-08 15:30:54, Maciej Kowalczyk

Dla Starostwa Powiatowego we Włocławku rok 2019 jest wyjątkowy. Mija właśnie 20 lat od chwili jego utworzenia w wyniku reformy administracyjnej w roku 1999. Nic dziwnego, że tegoroczne spotkanie noworoczne w siedzibie starostwa upłynęło pod znakiem jubileuszu.

W skład powiatu weszło 20 lat temu 13 gmin wcześniej znajdujących się w województwie włocławskim. Był on wtedy, na starcie reformy administracyjnej jednym z powiatów o najniższych dochodach w Polsce. Jak podkreślali niemal wszyscy obecni na noworocznym spotkaniu, zmiana tego stanu rzeczy i stopniowa budowa zasobów, to najważniejszy sukces, jakiego udało się dokonać w ciągu minionych dwóch dekad.

Największym sukcesem jest to jak wygląda powiat. To, że on się rozwinął - zwracał uwagę starosta Roman Gołębiewski - Myślę, ze wszyscy to widzą. Gdyby zobaczyli jak wyglądało to 10, 20 lat temu. Jak wyglądały drogi nasze, nasze instytucje, ale także życie przeciętego mieszkańca. Z tego należy się cieszyć.

Starosta powiatu dodawał, że po stronie sukcesów nie należy rozpatrywać pojedynczych inwesycji, bo na powiat trzba patrzeć jako na dobro wspólne, o które dbają wszystkie tworzące go gminy. Podkreślał też, że największą siłą tego powiatu są ludzie i to dzięki ich pracy i zaangażowaniu ten mógł się tak rozwinąć. Jak zapowiada rozpoczynająca się właśnie kadencja będzie kontynuacją inwestycji w infrastrukturę, ale nie tylko. Nadchodzące lata, to także inwestycje w "kapitał ludzki":

Chcemy się skupić nie tylko na drogach, ale także na sprawach społecznych, edukacyjnych. także na społeczeństwie obywatelskim. W każdy sposób, jaki się da, je wspierać.

Na wtorkowej uroczystości gościli, oprócz powiatowych samorządowców także przedstawiciele gmin i instytucji działających na jego terenie. Nie zabrakło też gości. Jednym z nich był Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. Podkreślał, ze "trójstopniowy" podział samorządu terytorialnego wprowadzony w 1999 roku, zdał egzamin i powiat włocławski jest także tego przykładem:

Ustawy samorządowe to niewątpliwy sukces Polski po 89 roku i sami to widzimy i doceniamy. Widzimy jak samorządy działają. Są one tymi wspólnotami, które łączą te lokalne społeczności. Z tego tytułu ta rola jest ogromna i nie do przecenienia.

To bardzo ważny stopień samorządu. widać po powiecie włocławskim ile zostało zrobione. Ile pięknych budynków powstało, ile pięknych dróg zostało zrobionych. Widać dbałość o każdą naszą miejsowość... - mówił obecny na spotkaniu Sławomir Kopyść z Zarządu Województwa. 

Sławomir Kopyść zwracał też uwagę na to, że właśnie powiaty są tymi instytucjami, które "moderują" rozwój gmin w Polsce, wyznaczając kierunki rozwoju i w ślad za tym inwestycji lokalnych samorządów.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz