Szkolenia dla NGO

2018-10-09 18:14:56, Maciej Kowalczyk

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenia z zakresu prawnych aspektów tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz ABC księgowości w organizacjach pozarządowych.

Podczas szkolenia prawnego uczestnicy będą mogli zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tworzenia organizacji pozarządowych (szczególnie stowarzyszeń i fundacji) oraz poznać w jaki sposób dostosować funkcjonowanie organizacji, aby działała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na szkoleniu z zagadnień księgowych dotyczących sektora ngo dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zostaną m.in. przedstawione takie zagadnienia, jak: co to jest sprawozdanie finansowe, jak zrobić bilans, rachunek zysków i strat, skąd bierzemy dane, spójność wszystkich elementów sprawozdania; jak powiązać rachunkowość z realizowanymi projektami aby łatwo zrobić sprawozdania, co to znaczy wyodrębniona ewidencja księgowa w umowie o dotację.

Szkolenia odbędą się 13 października we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz