Pandemia a wolontariat - Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

2021-11-19 13:10:58, Q4.pl

Organizacje pozarządowe są w naszym mieście od dłuższego czasu. Eurointegracja, Szlachetna Paczka, czy Caietanus na stałe wpisały się do włocławskiego krajobrazu. Pandemia koronawirusa i post-pandemiczna rzeczywistość zmieniły funkcjonowanie NGO. O swoich doświadczeniach, przedstawiciele organizacji mogli porozmawiać na Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych.

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek to platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Obecnie Forum jest stałym punktem współpracy na trwałe wpisanym w coroczny kalendarz owej współpracy m.in. w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028.

W obecnym czasie pandemicznym, który jest wyjątkowym i trudnym czasem dla organizacji zdajemy sobie sprawę jak ważne są działania 3 sektora. Tegoroczne forum przygotowaliśmy w ten sposób, aby organizacje mogły spotkać się z ekspertami, którzy wprowadzą je w tę problematykę, dadzą inspirację do działań i wyposażą w wiedzę, która pozwoli rozwijać swoje organizacje nawet w tym trudnym czasie – mówi Honorata Maj, Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Forum jest otwartą i dobrowolną formą współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, które działają na terenie Włocławka lub na rzecz jego mieszkańców.

Spotkanie jest również możliwością wymiany doświadczeń, podzielenia się tym co nam się udaje, a więc mówimy tylko o pozytywach, mówimy o tym co dobre, jak to udoskonalać. - mówi Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta miasta.

Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, czy też upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych poprzez organizowane w ramach Forum warsztaty, porady, szkolenia oraz panele dyskusyjne.

Działalność NGOsów widać szczególnie właśnie w okresie takiego kryzysu, bo na pewno taki kryzys w tej chwili przeżywamy. Zarówno kryzys pandemiczny, jak i ogromny problem na granicy wschodniej z Białorusią. Tam, zadam pytanie – kogo widać? Najbardziej właśnie organizacje pozarządowe. To właśnie one wzięły na siebie ciężar pomocy – mówi Marek Wojtkowski, prezydent miasta.

Forum jest także cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych. Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami włocławskiego sektora pozarządowego.

Sytuacja się zmieniła, ale nie zmienia się jedno – zaangażowanie NGOsów, ich pomysłowość, kreatywność i aktywność. (…) Jednego jesteśmy pewni; będzie trudniej, jest trudno, ale na pewno organizacje się nie zamkną. One po prostu będą się dostosowywały i zmieniały swoje wsparcie i funkcjonowanie tak, aby najbardziej dostosować się do swoich podopiecznych – mówi Michał Pezler z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Na tegorocznym Forum odbyły się następujące przedsięwzięcia:

  • Debata o kondycji wolontariatu po pandemii
  • Sesje plenarne z udziałem wyjątkowych gości
  • Kawa z ekspertami
  • Otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej
  • Warsztaty z ekonomii społecznej

Pandemia na wszystkich wpłynęła, nie tylko na naszą organizację, także na wszystkie we Włocławku. My jako organizacja „Starówka” jakoś nie dajemy się tej pandemii. U nas przeszła u nas dość łagodnie. Spotykamy się teraz, pracujemy – chcemy nadrobić ten stracony czas. - mówi Grażyna Pawłowska, prezes stowarzyszenia „Starówka”

Komentarze (1)


pietrucha (2021-11-19 20:08:52) Zgłoś do moderacji
Impreza udana konstruktywna wymiana doświadczeń i bolączek z jakim stowarzyszenia i fundacje się borykają. Wielkie podziękowania dla dyrektor COP p. Honoraty Mai. Z roku na rok Forum Organizacji Pozarządowej, oraz ciekawsze zarówno w formie jak i atmosfery wszystkich stowarzyszeń i fundacji. Cieszymy się z aktywności seniorów naszego miasta, szkoda tylko,że tak mało było uczestników

Dodaj swój komentarz