Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2018-10-03 08:41:19, Maciej Kowalczyk

Wczoraj, 2 października przypadł dzień, w którym organizacje społeczne za pośrednictwem mediów starają się dotrzeć ze swoim przesłaniem przeciw przemocy do szerokich rzesz osób. Problem przemocy dotyczy zarówno kobiet, dzieci, jak i mężczyzn przyjmując w różnych krajach nieco odmienne oblicza. Niestety skutki są podobne, bo przemoc to zawsze upokorzenie, łzy i ból, który niekiedy prowadzi do śmierci.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r. Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej we Włocławku podejmuje szereg działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z nich jest realizacja projektu „Włocławek Mówi Przemocy STOP – Dostępność Usług”. W ramach tegorocznej edycji działania zostały rozszerzone. Obejmą one przede wszystkim, edukację dzieci, młodzieży oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt stawia sobie za cel poprawienie jakości i zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia na terenie miasta. Zaplanowane działania są realizowane w okresie od czerwca do grudnia 2018 r.

Ważnym, a zarówno nowym,  przedsięwzięciem jest prowadzenie dyżurów specjalisty oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych. Oferowana pomocy skierowana jest do wszystkich osób, nie tylko interesantów pomocy społecznej, które mają trudność w kontrolowaniu swojej impulsywności.

Ponadto prowadzone są działania „pa - TROLKI POMAGAJĄ”. Pracownicy MOPR odwiedzają osoby, które wymagają wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Podobnie, jak w minionym roku patrole monitorują sytuację rodzin w godzinach późno popołudniowych i wieczornych w wybrane dni wolne od pracy. Ta forma wspiera osoby, które są narażone na doświadczanie przemocy domowej, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych.
Kolejnym działaniem jest możliwość skorzystania ze wsparcia i budowania kompetencji zawodowych przez pracowników, którzy współpracują z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Pracownicy reprezentujący podmioty uprawnione do działań w procedurze „Niebieskie Karty” mają możliwość doświadczenia procesu superwizyjnego.

W Projekcie „Włocławek Mówi Przemocy STOP – Dostępność Usług” rozpoczęło się również szkolenie „IDENTYFIKACJA PRZEMOCY SEKSUALNEJ I PODEJMOWANIE INTERWENCJI W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECKA”.

Udział w szkoleniu biorą nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni oraz pracownicy pomocy społecznej. Szkolenie prowadzi Krzysztof Sarzała - koordynator działań gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracujący w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.

W Sekcji ruszyła również kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, sfinansowanego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zajęcia prowadzone są według zasad „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, który został opracowany jako model integrujący podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. UDZIAŁ W PROGRAMIE DAJE SZANSĘ rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie. Ponadto pomaga wziąć odpowiedzialność za własne czyny oraz zdobyć i poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie, zasad komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.

Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu w okresie od września do listopada w formie sesji indywidualnych i grupowych. Poprowadzą je certyfikowani trenerzy.

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej udziela wieloaspektowej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową. Mieszkańcy Włocławka mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologa, pedagoga oraz prawnika.
Sekcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz: 7:00-18:00, tel: 54 413-50-96, wew: 52.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz