Zamknij [X]

Zakończenie programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”

2018-09-27 16:52:41, Maciej Kowalczyk

Program „Zero tolerancji dla nietrzeźwości" strażnicy miejscy realizowali od 19 kwietnia do 15 września br. Celem było podjęcie działań w zakresie ograniczenia uzależnień od alkoholu oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw przez osoby znajdujące się pod jego wpływem.

Analiza wyników programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” wskazuje, że główne cele programu zostały zrealizowane - informuje Straż Miejska - W ramach programu 163 dodatkowe patrole zrealizowały 663 interwencje (w tym 394 interwencje własne i 269 interwencji zleconych przez Dyżurnego Straży Miejskiej w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców lub operatorów monitoringu wizyjnego miasta).

W wyniku podejmowanych działań strażnicy miejscy udzielili 188 pouczeń, nałożyli 286 mandatów karnych i skierowali 52 wnioski do sądu o ukaranie. Z przeprowadzonej analizy wynika również, że obszarem miasta najbardziej zagrożonym spożywaniem alkoholu i wykroczeniami towarzyszącymi następczo jest włocławskie Śródmieście (54,42%), najmniej zagrożonym terenem jest osiedle Zawiśle (0,44%) ogółu wykroczeń.

Program „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” jest realizowany trzeci rok z rzędu. Trzyletnie doświadczenie wskazuje na to, że ciągle istnieje społeczne zapotrzebowanie kontynuowania niniejszego przedsięwzięcia, wynika ono z faktu, że jest to skuteczne narzędzie do likwidowania z przestrzeni publicznej zakłóceń spokoju i porządku.

(inf. prasowa Straży Miejskiej)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz