Bezpieczna droga do szkoły - policjanci kontrolują oznakowanie

2018-08-29 09:16:25, Maciej Kowalczyk

Tradycyjnie już w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, radziejowscy policjanci sprawdzają oznakowanie dróg w rejonie szkół. Celem tych działań jest wykrycie i usunięcie wszelkich nieprawidłowości.

Policjanci z ogniwa ruchu drogowego w Radziejowie oraz dzielnicowi sprawdzają prawidłowość oznakowania dróg przy szkołach w powiecie. Kontrolują stan techniczny znaków, zasadność ustawienia, prawidłowość działania sygnalizacji świetlnej. O ujawnionych nieprawidłowościach zostaną powiadomieni właściwi zarządcy dróg.

Policjanci będą sprawdzać także autobusy dowożące dzieci do szkół. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz