Zielona energia w ramach RPO

2018-08-08 10:27:29, Maciej Kowalczyk

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego samorząd województwa rozdysponuje kolejne środki na montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii. To wsparcie, z którego - za pośrednictwem np. samorządów lokalnych – będą mogli skorzystać także właściciele gospodarstw domowych. Środki trafią również na budowę sieci elektroenergetycznych dedykowanych OZE. Nabory wniosków ruszają 20 sierpnia.

W najnowszym konkursie do dofinansowania przeznaczono projekty dotyczące tzw. mikroinstalacji, które służą do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Chodzi między innymi o montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, które pojawią się na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej (oddzielną pulę zarezerwowano także dla szpitali wojewódzkich). O wsparcie mogą wnioskować samorządy terytorialne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe lub szpitale. W puli jest 24,4 miliona złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do 23 listopada. 

W kolejnym konkursie związanym z budową infrastruktury służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przedsiębiorstwa będące operatorami systemów dystrybucyjnych mogą wnioskować o wsparcie budowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W puli jest w sumie 11,3 miliona złotych a nabór rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do 14 września. 

W wyniku rozstrzygniętego w lutym konkursu zarząd województwa rozdysponował już 17,5 miliona złotych wsparcia z RPO na realizację 46 projektów dotyczących budowy mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, a także placówkach medycznych. Większość to przedsięwzięcia przygotowane przez samorządy lokalne i skierowane bezpośrednio do mieszkańców.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz