RPO zgodnie z planem

2018-10-05 17:55:02, Maciej Kowalczyk

Wskaźnik certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przekroczył z końcem września poziom 14 procent. Tym samym plan na 2018 rok wykonano trzy miesiące przed terminem. Oznacza to, że nie ma żadnego zagrożenia utraty środków unijnych przez województwo kujawsko-pomorskie. Wszystkie kolejne wydatki, które będą certyfikowane, od tego momentu będą już pracować na wykonanie planu na rok 2019 - informuje Urząd Marszałkowski

Informację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił we wtorek przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Gospodarz regionu wysłał także list informujący o wykonaniu celów certyfikacji do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

Poziom certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej to ważny wskaźnik określający stan zaawansowania realizacji naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z tzw. zasadą n+3 (mówiącą o ryzyku utraty części środków, w razie ich niewydatkowania w ciągu 3 lat po roku, na który zostały przyznane) poziom certyfikacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2018 rok został określony na poziomie 13,8 procent. Z końcem września województwo kujawsko-pomorskie osiągnęło poziom certyfikacji środków w wysokości 14,09 procent, co oznacza wykonanie planu na 2018 rok w 102 procentach.

- Wynik ten, który śmiało możemy nazwać dużym sukcesem, nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem – jest po prostu wykonaniem naszych prognoz i założeń, które staramy się konsekwentnie realizować. Budując nasze plany, myślimy strategicznie i opieramy się na wieloletnim doświadczeniu w roli Instytucji Zarządzającej – napisał marszałek Piotr Całbecki w liście do ministra Jerzego Kwiecińskiego,.

W liście marszałek Piotr Całbecki wyraził także wdzięczność i słowa uznania za ciężką i wytrwałą pracę współpracownikom zaangażowanym w proces wdrażania RPO – Dzięki ich sprawności tegoroczne cele certyfikacji wykonane zostały 3 miesiące przed czasem, a mieszkańcy naszego regionu już teraz mogą być pewni, że żadne środki europejskie nie zostaną utracone.

(Inf. prasowa Urząd Marszałkowski)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz