Zamknij X

Ważny dokument czeka na właścicieli lasów

2018-08-08 09:38:19, Maciej Kowalczyk

Jak informuje ratusz, od dziś w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22 zapoznać się można z projektem "Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2019 – 2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek."

Zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznawać się z dokumentacją w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:00; wtorek 7:30 – 16:30; piątek 7:30 – 13:30 .

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres email lub w siedzibie Urzędu.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Projekt dokumentu będzie dostępny do 06.10.2018 r.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz