„Nowe kwalifikacje z Funduszami Europejskimi” - w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego

2018-08-08 14:07:37, Maciej Kowalczyk

Wczoraj, 7 sierpnia w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Bechiego odbyło się szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na szkolenia pracowników. Bezpłatne szkolenie skierowane było zarówno do aktywnych na rynku zawodowym jak i bezrobotnych.

W trakcie bezpłatnego spotkania informacyjnego omówione zostały projekty szkoleń komputerowych, szkoleń zawodowych dla pracowników firm i osób niezatrudnionych, wsparcie na studia podyplomowe, czy staże zagraniczne. 

Projekty bardzo się zmieniły - mówi Ewa Węgorowska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku - W tej chwili jest możliwość wzięcia udziału w projektach, w ramach których osoba, która jest bez pracy może spotkać się z doradcą zawodowym, wspólnie z nim ustalić zakres szkoleń, którymi będzie objeta. Po takich szkoleniach uczestnicy projektów mogą odbyć staże, praktyki zawodowe.

Projekty omawiane na wczorajszym spotkaniu, to jednak nie tylko pomoc dla osób bezrobotnych, to także oferta dla młodych, do 35-ego roku życia, to do nich skierowane są projekty mobilności ponadnarodowej. W ich ramach, uczestnicy są przygotowywani do wyjazdu zagranicznego, a następnie odbycia tam stażu lub praktyk. Odrębną grupą propozycji są te, kierowane do wszystkich chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez szkolenia, czy poszerzanie wykształcenia. W tym przypadku, o finansowanie ubiega się przedsiębiorca, ale...

Przedsiębiorca może skierować swoich pracowników na szkolenia finansowane z funduszy europejskich. Rodzaj szkoleń dobierany jest do potrzeb przedsiębiorstwa, nie ma narzuconego schematu - tłumaczy Ewa Węgrowska.

Czy podobne szkolenia są skuteczne, czy rzeczywiście wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy? Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby bezrobotne?

My jako instytucja która dysponuje tymi pieniędzmi i wybiera firmy do realizacji tych projektów opracowaliśmy coś takiego jak wskaźnik zatrudnialności - odpowiada Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - To znaczy blisko połowa uczestników takich szkoleń musi uzyskać zatrudnienie. W związku z tym te kursy i szkolenia nie są realizowane same dla siebie. (...) Z drugiej strony bardzo mocno stawiamy też nacisk aby te szkolenia kończyły się "bardzo twardymi" certyfikatami (...) To jest bardzo ważne dla przedsiębiorcy.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału wideo.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz