Uchwała w sprawie Gminnego Planu Rewitalizacji opublikowana

2018-07-25 09:18:31, Maciej Kowalczyk

Dokument został jednogłośnie przyjęty 17 lipca 2018 roku na uroczystej sesji w Starej Remizie, z mocą obowiązującą od dnia przyjęcia, dziś pojawiła się na stronach BIP Urzędu Miasta

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek została opublikowana Uchwała nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. 

Przedsięwzięcia i projekty zostały podzielone w Gminnym Programie Rewitalizacji na 4 cele strategiczne odpowiadające następującym sferom: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej oraz technicznej. Daje to łącznie 64 przedsięwzięcia, w tym 92 projekty  na kwotę: 234 984 549 zł.

Dzięki m.in. modernizacjom, dotacjom do remontów oraz wsparciu dla właścicieli i wspólnot mieszkaniowych zdecydowanie poprawi się standard techniczny śródmiejskich budynków. Pojawią się parklety, opracowana zostanie strategia transportowa, będzie więcej zieleni, wzrośnie bezpieczeństwo, uczniowie skorzystają ze stypendiów artystycznych, na konkretne wsparcie będą mogli liczyć także przedsiębiorcy ze Śródmieścia, których usługi będą wspólnie promowane.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz