Kolejny konkurs ofert ogłoszony przez Urząd Miasta

2018-07-12 10:10:45, Maciej Kowalczyk

Tym razem ratusz wspiera imprezy popularyzujące turystykę wodną. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Rodzaj zadania objętego konkursem to: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez popularyzujących turystykę wodną na rzece Wiśle na obszarze miasta Włocławek”. Planowana wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadania w 2018 r. wynosi 30.000,00 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

Specyfikacja otwartego konkursu ofert jest opublikowana na stronie BIP.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz