Włocławskie szkoły z dotacjami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

2018-05-24 10:02:53, Maciej Kowalczyk

Wydział Edukacji UM informuje, że na liście szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r., znalazły się dwie placówki z Włocławka.

Są to: I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących  z kwotą 12.000 zł i Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych z kwotą 12.000 zł.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667).

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz