Matury 2024. Jest dobrze a nawet jeszcze lepiej

2024-07-10 10:57:00, Q4

87,80% włocławskich maturzystów, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu dojrzałości może już spokojnie przygotowywać się do rekrutacji na studia. Takim procentem zdawalności mogą pochwalić się włocławskie szkoły średnie prowadzone przez ratusz. To wynik wyższy niż średnia dla kraju i województwa.

Jak poinformowała wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna 84,10 % tegorocznych maturzystów zdało z sukcesem majowy egzamin. W skali województwa kujawsko-pomorskiego było to 82,90 % uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. Na tym tle włocławskie licea i technika mogą pochwalić się znakomitymi wynikami.

Do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło dokładnie 1000 abiturientów szkół prowadzonych przez włocławski ratusz. Zdało 87,80 % spośród nich, w tym 95,30 % w przypadku liceów (średnia dla województwa to 88,10%, dla kraju 88,60%) oraz 77,70% w przypadku techników (średnia dla województwa to 76,80%, dla kraju 78,10%).

Z zadaniami na egzaminie dojrzałości najlepiej poradzili sobie maturzyści z LZK, gdzie zdawalność wyniosła 100%. W kategorii liceów „na podium” znalazły się także: LMK (99,40%) oraz „Kopernik” (92,75%).

Wśród techników prym wiedli uczniowie „Elektryka” gdzie zdawalność wyniosła 91,11 procenta, na drugim miejscu uplasował się Zespół Szkół Samochodowych gdzie zdało 86,36 % abiturientów, trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych ze zdawalnością na poziomie 79,73 %.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że część maturzystów, którym w maju „powinęła się noga” ma jeszcze szansę na zdanie matury w terminie poprawkowym. Do tej szansy uprawnieni są ci uczniowie, którzy nie zdali tylko jednego spośród trzech egzaminów obowiązkowych. Prze nimi kolejna szansa już 20 i 21 sierpnia.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz