Radni zdecydowali. Prezydent z absolutorium i wotum zaufania.

2024-06-26 13:54:36, Q4

Najważniejsza. Tak samorządowcy mówią o sesji absolutoryjnej, na której prezydent „oceniany” jest przez radnych. We wtorek 25 czerwca odbyła się ona we Włocławku.

Na wtorkowej sesji radni oceniali wykonanie budżetu za rok 2023 i zapoznali się z raportem o stanie miasta. Niespodzianki nie było – radni zdecydowali o wotum zaufania i przyjęciu uchwały absolutoryjnej. Choć w tym przypadku oceniano nie tyle prezydenta Krzysztofa Kukuckiego co organ wykonawczy samorządu jako taki. Przypomnijmy bowiem, że w wyniku wiosennych wyborów samorządowych Krzysztof Kukucki zastąpił na stanowisku Marka Wojtkowskiego

Zarówno były prezydent jak i jego następca zgodnie uznają, że sytuacja budżetowa Włocławka w ubiegłym roku była trudna i są zgodni co do przyczyny tego stanu rzeczy:

Po raz pierwszy, albo wtóry, na pewno to nie jest sytuacja normalna, odnotowaliśmy spadek dochodów. To jest niepokojące, ale to efekt działań władz krajowych, efekt poprzedniego rządu, który w dużej części chciał zagłodzić samorządy. I dzisiaj w tym raporcie o stanie finansów miasta widać to jak w soczewce. Co to oznacza dla mieszkańców Włocławka? Oznacza to niestety cięcia wydatków na taką bieżącą działalność miasta, chociażby na zamiatanie ulic, czy sprawy tego typu – mówi Krzysztof Kukucki.

Prezydent dodaje jednak, ze mimo trudnej sytuacji ekonomicznej poziom realizacji inwestycji był na rekordowym poziomie. Łącznie ubiegły rok przyniósł ich 125. W podobnym tonie o sytuacji finansowej miasta w roku 2023 wypowiada się Marek Wojtkowski.

Nie spodziewam się tu żadnych kontrowersji, bo budżet został wykonany. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej są jak najbardziej pozytywne, tak więc myślę, że nie będzie żadnego problemu z uzyskaniem absolutorium – dodaje jednak były włodarz miasta.

Głosowanie za przyjęciem absolutorium, zapowiedziały wcześniej kluby Nowej Lewicy, Platformy Obywatelskiej i … Prawa i Sprawiedliwości.

Patrząc pod kątem tego co działo się w 2023 roku, i tego jak prezydent Wojtkowski upolitycznił ten urząd, mówiąc cały czas, że jest tragicznie i źle i „pieniędzy nie ma i nie będzie”, jak mówił klasyk z Platformy Obywatelskiej a jednak liczby pokazują coś innego bo to jest rekordowy budżet jeżeli chodzi o kwestie wpływów i wydatków. Co prawda deficyt też jest duży, bo planowano dużo mniejszy. Patrząc pod kątem tego co działo się w mieście w 2023 roku to ja negatywnie oceniam wykonanie tego budżetu, ale… Parząc pod kątem przyszłości i tego, że udzielamy absolutorium organowi, chcemy dać wotum zaufana nowemu prezydentowi, po to, żeby mógł funkcjonować z czystą kartą- przekonywał Jarosław Chmielewski z PiS.

Rzeczywiście, niespodzianek nie było i radni udzielili absolutorium oraz uchwalili wotum zaufania, co ciekawe jednak wśród 17 radnych obecnych na sali za głosowało 16. Przeciw podjęciu uchwał zagłosował radny Krzysztof Grządziel z Nowej Lewicy argumentując, że głosowanie absolutorium i wotum zaufania, wbrew opiniom innych radnych, nie dotyczy samego urzędu prezydenta a osobiście Marka Wojtkowskigo ,zdecydował więc o braku poparcia dla obu uchwał.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz