W WOT rozpoczęła się Certyfikacja – zaangażowani zostali wszyscy żołnierze 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

2024-06-17 10:08:25, Q4

W WOT rozpoczęła się Certyfikacja – zaangażowani zostali wszyscy żołnierze 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Natychmiastowe stawiennictwo i szkolenie to jeden z elementów sprawdzenia gotowości do działania najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP, niezwiązany z kryzysem migracyjnym i działaniami hybrydowymi przeciw Polsce na wschodniej granicy RP.

Rozpoczęła się certyfikacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej celem jest ocena zdolności do działania piątego, najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP, w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zdolności do realizacji zadań zarządzania kryzysowego w czasie pokoju. To pierwszy w historii wojska przypadek, gdzie certyfikacji poddaje się cały Rodzaj Sił Zbrojnych.
Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnienia określone normy i kryteria, a zatem zdolny jest do wykonania przydzielonych mu zadań - zarówno w czasie pokoju, w czasie różnego rodzaju kryzysów, jak i w czasie wojny. Wojska Obrony Terytorialnej będą pierwszym w Polsce Rodzajem Sił Zbrojnych w całości poddanym certyfikacji. Dotychczas certyfikacji poddawano tylko wybrane jednostki wojskowe.

W ramach certyfikacji ocenia się kilka obszarów działalności, spośród których wymienić można:
- procentowy stan ukompletowania stanem osobowym i wyszkolenie żołnierzy, na poziomie zapewniającym realizację zadań;
- procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu;
W ramach prowadzonej certyfikacji sprawdzone będzie także stawiennictwo całego stanu osobowego Wojsk Obrony Terytorialnej w trybie natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach, po ogłoszeniu alarmu. Sprawdzany będzie również sprzęt i uzbrojenie, jakim dysponują Wojska Obrony Terytorialnej.

***

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej (8.K-PBOT) powstała 15 stycznia 2018 r. Pierwszy sprawdzian umiejętności praktycznych jej żołnierzy przyszedł szybciej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Terytorialsi sprawdzili się w operacjach pk. Odporna Wiosna, która przeszła później w Trwałą Odporność gdzie wspierali społeczeństwo w walce z koronawirusem. Aktywnie uczestniczyli w operacji Niezawodna Pomoc, która miała na celu wsparcie podmiotów, organizacji, samorządów i administracji publicznej zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
W strukturze 8.K-PBOT znajdują się 4 bataliony: w Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu i we Włocławku. Łącznie w brygadzie im. gen. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo" służy już ponad 2300 żołnierzy.

(Inf. prasowa 8.K-PBOT)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz