Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców.

2024-05-15 10:29:29, Q4

Cały czas przyjmujemy wnioski od mieszkańców, którzy planują wymianę nieekologicznego pieca na paliwo stałe na niskoemisyjne źródło ogrzewania. Przypominamy, że liczy się kolejność złożonych kompletnych wniosków, ale można to uczynić do czasu wyczerpania środków finansowych na ten cel. Do rozdysponowania mamy jeszcze 40 tysięcy złotych.

Miejska dotacja pomoże włocławianom w likwidacji eksploatowanych pieców opalanych paliwem stałym i w wymienieniu ich na ekologiczne systemy ogrzewania, tj.:

kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dyrektywy ekoprojekt;

kocioł gazowy kondensacyjny – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;

kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie, które musi być trwale związane z podłożem, ścianą lub sufitem;

kocioł olejowy – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;

węzeł cieplny wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego;
pompę ciepła.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią Uchwały Nr XLV/23/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na terenie miasta Włocławek, zmienionej Uchwałą Nr XLI/27/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r.

Szczegóły miejskiego programu dotacyjnego wraz z treścią uchwał i niezbędnymi załącznikami: https://bip.um.wlocl.pl/5442/1206/miejska-dotacja-na-wymiane-zrodel-ciepla-na-rok-2024.html
Osoby korzystające z miejskiego programu dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła mogą skorzystać także z dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

(inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz