Cały czas przyjmujemy wnioski o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

2023-03-27 09:15:16, Q4.pl

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Włocławek do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródło ogrzewania został przedłużony do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Do rozdysponowania jest jeszcze ponad 240 tys. złotych, w tym : dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych ponad 160 tys. zł, dla budynków wielorodzinnych ponad 70 tys. zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dotacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

Szczegółowych informacji o miejskim programie dotacyjnym na wymianę źródeł ciepła udziela Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz