Projekt miejscowego planu udostępniony do wglądu. Jutro dyskusja publiczna

2024-04-15 12:35:58, Q4

Do 6 maja 2024r. w Urzędzie Miasta będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Dokument będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 (sala nr 5 - parter), o godzinie 16.00.
Ewentualne uwagi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2024r.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz