'Zgraja z Piekarskiej' koncertowała w Śródmieściu

2023-09-12 11:31:17, Q4

Seniorzy z DPS przy ul. Nowomiejskiej zagrali koncert w plenerze. 8 września można było ich spotkać w centrum Włocławka.

Seniorzy z Centrum Wsparcia Społecznego z siedzibą przy ul. Piekarskiej 25 we Włocławku, funkcjonującego przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku, w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, aktywnie włączają się w integrację społeczności lokalnej.

Dziś ok. południa seniorzy tworzący grupę wokalno-instrumentalną „Zgraja z Piekarskiej” wyszli na ul. 3 Maja popularyzując stare piosenki w stosownych przebraniach. Tym samym wzbudzili zainteresowanie przechodniów, umilając czas w piękny słoneczny piątkowy dzień.

W CWS realizujemy wsparcie seniorów w wielu obszarach. Szczegółowe cele wsparcia społecznego w obszarze czasu wolnego:

• podtrzymanie lub wywoływanie aktywności osób starszych,
• przeciwdziałanie alienacji społecznej starszych mieszkańców,
• wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego seniorów.

Inf. prasowa DPS przy ul. Nowomiejskiej

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz