Susza 2023. Urząd Miasta Włocławek przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód

2023-07-25 12:50:48, Q4

Urząd Miasta Włocławek przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza 2023.

Nadal podstawą oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Aplikacja ta dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie wygeneruje protokół oszacowania szkód lub kalkulację oszacowania szkód. Jednakże w przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 172/2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2023 roku, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie i sporządzi raport.

W takim przypadku producent rolny powinien złożyć wniosek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy). Wnioski będą przyjmowane do dnia 04.08.2023 r.

Szczegółowa informacja, w tym formularz wniosku: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/susza2023/

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Image by Alicja from Pixabay

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz