Zespół Szkół Technicznych rozpoczyna współpracę ze spółką ANWIL

2022-09-20 08:25:56, Q4.pl

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku i Firma ANWIL SA podpisały umowę o współpracy, na mocy której utworzona zostanie klasa patronacka w zawodzie technik MECHANIK. Pierwsi uczniowie zaczną naukę w roku szkolnym 2023/2024.

Jak informuje szkoła, nowoczesne kształcenie zawodowe będzie prowadzone równolegle, dualnie w ścisłej współpracy z ANWILEM, który będzie wspomagał szkołę w procesie dydaktycznym. W ten sposób uczniowie klasy patronackiej otrzymają dostęp do zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych w realnym środowisku pracy. Nowoczesny zakład pracy, jakim jest Spółka ANWIL, know-how, wysokiej klasy specjaliści i przekaz wiedzy oraz technologii pozwolą wyposażyć uczniów w umiejętności dające im przewagę w dostępie do dobrze opłacanych stanowisk pracy.

Pełna informacja na ten temat: https://zst.com.pl/pl,news2,,452.html#tresc_strony

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz