Projekt kolejnego miejscowego planu wyłożony do wglądu

2022-09-14 10:20:52, Q4

Od wczoraj mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do kolejnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Tym razem chodzi o włocławskie śródmieście.

Od 13 września 2022r. do 12 października 2022r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 411, IV-piętro) wyłożony jest do publicznego wglądu „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Chmielną, Aleją Chopina, ulicą Warszawską, Placem Wolności, ulicą 3 Maja, Starym Rynkiem, ulicą Św. Jana, brzegiem rzeki Wisły oraz położonego w rejonie ulicy Ogniowej” (Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się, w dniu 20 września 2022r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, w sali nr 4, o godzinie 16.00.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy w formie: papierowej na adres Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: architektura@um.wloclawek.pl, lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2022r.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Strategie, Plany i Programy → Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania.

(inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz