Projekt planu udostępniony do wglądu. Jutro dyskusja publiczna

2022-09-12 12:57:18, Q4

Do 30 września 2022 r. w ratuszu przy Zielonym Rynku będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

We wtorek, 13 września 2022 r. o godz. 16.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dyskusja publiczna.

Ewentualne uwagi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2022r.

Pełna Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz