Dziś w ratuszu dyskusja publiczna

2022-09-13 10:40:13, Q4

Dziś, tj. 13 września 2022 r. o godz. 16.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dyskusja publiczna w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dzielnicy Kazimierza Wielkiego.

Dyskusja publiczna będzie dotyczyć obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Dokumenty będą dostępne do 30 września, a ewentualne uwagi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2022r.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz