Zamknij X

Prezydent miasta z absolutorium. 49. Sesja Rady Miasta Włocławek

2022-06-22 13:30:02, Q4.pl

To była najważniejsza sesja Rady Miasta w tym roku. Radni przyjęli Raport o stanie miasta i zdecydowali, czy udzielić prezydentowi Markowi Wojtkowskiemu wotum zaufania.

Prezydent Włocławka otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium. Oznacza to, że radni przyjęli raport o stanie miasta oraz pozytywnie zaopiniowali realizację budżetu Włocławka za 2021 rok.

Samo absolutorium ma wymiar wyłącznie symboliczny. Nawet odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium nie rodziłoby żadnych skutków prawnych. Inaczej byłoby, gdyby rada przyjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. To mogłoby nawet doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Wykonanie budżetu Włocławka pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a to wykluczyło procedowanie ewentualnej uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Przedstawiając Raport o stanie miasta, prezydent podkreślał, że czasy są trudne, a mimo tego Włocławek się rozwija.

Stan miasta jest bardzo dobry. Oczywiście ściskamy wydatki, jak tylko się da. Każdą złotówkę pięciokrotnie oglądamy, bo chcemy, żeby miasto się rozwijało. W tym bardzo trudnym roku 2021 r. inwestycje żeśmy zakreślili na poziomie 175 mln zł przy spadających dochodów. Skądś pieniądze trzeba pozyskać i pozyskujemy je z kredytów. - mówił prezydent Marek Wojtkowski.

Niezadowolenie z pracy prezydenta miasta okazali jednak radni klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zarzucali prezydentowi przedkładanie polityki ogólnopolskiej nad sprawami miasta, czy bagatelizowanie wsparcia rządowego w celu straszenia mieszkańców brakiem pieniędzy w budżecie.

Oceniamy negatywnie politykę którą prowadzi Marek Wojtkowski, zajmuje się polityką ogólnopolską bardziej niż sprawami miasta. (…) Będziemy głosować za nieudzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta. - mówił przed głosowaniem Janusz Dębczyński, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Zarówno wotum zaufania dla prezydenta, jak i absolutorium uchwalono stosunkiem głosów 16 - 5.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz