Zamknij X

Ogłoszony nabór na dyrektora Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

2022-05-26 09:29:56, Q4.pl

25 maja 2022 r. została ogłoszona procedura naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku, ul. Krzywa Góra 3B. Termin składania dokumentów upływa 6 czerwca 2022 r.

Wśród niezbędnych wymagań, jakie miasto stawia potencjalnym kandydatom, są m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, obywatelstwo polskie, co najmniej 5-letni staż pracy; znajomość przepisów prawnych niezbędnych do prowadzenia samorządowej jednostki budżetowej, w tym m.in. ustawy o: finansach publicznych, zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego; nieposzlakowana opinia.

Szczegóły naboru tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz