Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Warsztaty w muzeum

2022-04-01 08:39:39, Q4.pl

1 kwietnia 2022 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w Muzeum Etnograficznym MZKiD przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 we Włocławku odbędą się warsztaty organizowane z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Warsztaty prowadzić będą pracownicy Działu Edukacji i Promocji MZKiD z pomocą nauczycieli zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wolontariuszy III LO we Włocławku.

Celem zajęć jest włączenie uczniów, w tym osób z zespołem Aspergera oraz wolontariuszy szkoły średniej licealnej, w organizację, promocję i obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przy jednoczesnym zapoznaniu uczestników z ekspozycją muzealną i tradycją regionu. Najistotniejsza jest jednak integracja osób neurotypowych z zaburzonymi oraz kształtowanie ich wrażliwości estetycznej i przełamanie barier w trakcie zajęć warsztatowych i wspólnej zabawy.

Pełna informacja na ten temat tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz