Zaproszenie na warsztaty w ramach projektu „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!”

2021-06-22 09:28:21, Q4.pl

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach realizacji zadania „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” dofinansowanego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury organizuje cykl warsztatów praktycznych dotyczących tradycyjnego haftu kujawskiego.

Ich celem jest popularyzacja, ożywienie oraz przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej zanikającej dziedziny rękodzieła ludowego na Kujawach Wschodnich, jakim jest tradycyjne hafciarstwo. Liczymy, że osoby biorące udział w zajęciach przekażą pozyskane przez siebie umiejętności innym.

Warsztaty prowadzone będą od 9 sierpnia do 23 września w cyklu czterech spotkań dla dziesięcioosobowych grup w następujących ośrodkach – Muzeum Etnograficznym we Włocławku, Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach. Pierwsze zajęcia rozpoczną się od prelekcji połączonej z pokazem multimedialnym na temat haftu kujawskiego przygotowanej przez etnografa z Muzeum Etnograficznego we Włocławku – Dorotę Kalinowską. Następnie warsztaty praktyczne poprowadzą doświadczone hafciarki – Henryka Derezińska ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział Bydgosko-Toruński oraz Krystyna Zagrabska z STL Oddział Włocławek. Panie nauczą podstawowych ściegów, wzorów oraz kompozycji. Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały.

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych – zainteresowanych nauką bądź chęcią podniesienia swoich umiejętności w tej dziedzinie rękodzieła ludowego, w szczególności instruktorów, edukatorów, rękodzielników, członkiń kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, zespołów folklorystycznych.
Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje Beata Wąsik, Dział Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 2323001.

Zadanie pn. „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz