Zaangażujmy się, aby „było nam zielono”

2022-03-21 09:53:39, Q4.pl

ANWIL, jako firma odpowiedzialna społecznie i podejmująca szereg działań na rzecz środowiska naturalnego, zachęca do wzięcia udziału w ekologicznym projekcie „Zielono nam". Organizatorem nowego programu grantowego jest korporacyjna Fundacja.

Celem programu jest wsparcie w realizacji inicjatyw społecznych, służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu działania Fundacji ANWIL. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, publiczne szkoły i przedszkola, koła gospodyń wiejskich, podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, a nawet grupy nieformalne, działające na terenie Włocławka oraz gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Na realizację projektów służących m.in. redukcji odpadów, zmniejszaniu dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażaniu idei bioróżnorodności Fundacja przeznaczy kwotę 140 tys. zł.

Nabór wniosków do programu ma formę konkursu, co oznacza, że zgłoszone projekty będą oceniane według określonych kryteriów – najlepsze z nich mogą liczyć na wsparcie nawet do 10 tys. złotych. Fundacja doceni zwłaszcza działania z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, zorientowanych na kształtowanie zachowań prośrodowiskowych, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Premiowane będą także inicjatywy angażujące społeczność lokalną do działań na rzecz środowiska naturalnego.

Początek wiosny jest doskonałą okazją do poszukania ciekawego pomysłu, który wpisze się w założenia programu „Zielono nam”, tym bardziej, że na złożenie wniosku o grant nie pozostało zbyt wiele czasu. Fundacja ANWIL czeka na nie do 25 marca. Można je składać w biurze Fundacji ANWIL lub przesłać pocztą na adres: Fundacja ANWIL, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek. Szczegółowe zasady programu znajdują się w regulaminie.

(Informacja prasowa ANWIL S.A.)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz