Przebudowa 3 Maja 18 – szukamy wykonawcy

2022-02-23 08:27:25, Q4.pl

Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość dofinansowania wyniesie 7 983 429,83 zł. Całkowity koszt oszacowano na 11 421 045,10 zł.

Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy nieruchomości przy ul. 3 Maja 18. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 powstanie tu Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości.

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na przebudowie i rozbudowie budynku, który służyć ma jako Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Plan zakłada uruchomienie w tej przestrzeni m.in. w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno–zawodowego, banku pracy, kawiarni obywatelskiej oraz siedziby Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Przy ul. 3 Maja 18 powstaną także mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne.

Termin składania ofert przetargowych jest ustalony na 2 marca 2022 r.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz