Zamknij X

Młodzieżowa Rada Miasta wraca do Włocławka. Wybory 24 marca

2022-02-22 13:23:37, Q4.pl

Młodzieżowa Rada Miasta wraca do Włocławka. Z powodu pandemii, organ ten nie funkcjonował przez dłuższy czas. Niestety z powodu zmiany przepisów, nie każdy uczeń będzie mógł do niej kandydować.

Okres pandemiczny zmusił Młodzieżową Radę Miasta we Włocławku do zawieszenia aktywności. Jednak gdy jej funkcjonowanie nie było możliwe, zmianie uległy przepisy centralne opisane w ustawie o samorządzie gminnym.

Rada Miasta, wraz z końcem ubiegłego roku musiała zmienić przepisy funkcjonowania Młodzieżowej Rady, tak aby móc powołać jej kolejną kadencję.

Aby powołać kolejną kadencję Młodzieżowej Rady, Rada Miasta Włocławek musiała wprowadzić zmiany w jej funkcjonowaniu.

Pierwsza z nich to zmiana długości kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta. Do tej pory był to tylko rok. Nowa kadencja trwać będzie już 2 lata. Powodem zmian jest długość okresu przygotowawczego do pełnionych przez nich obowiązków.

Młodzi ludzie którzy decydowali się kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta, tak naprawdę przez pierwsze pół roku uczyli się funkcjonowania naszego miejskiego samorządu, oraz zakresu ich kompetencji. - mówi Piotr Kowal, przewodniczący Rady Miasta Włocławek.

Dłuższa kadencja ma pozwolić na lepsze zaznajomienie się z pracą samorządu, ale wciąż umożliwić rotację mandatów.

Drugą zmianą jest sama forma wyborów. Nie będą one powszechne jak dotychczas, odbywać się będą w okręgach wyborczych – w każdej szkole ponadpodstawowej. W naszym mieście powstanie ich 15.

Każda szkoła, która liczy do 200 uczniów zameldowanych bądź zamieszkujących Włocławek, będzie posiadała 1 mandat. Każda szkoła powyżej tej liczby będzie posiadać 2 mandaty.

Docelowo, ilość członków Młodzieżowej Rady Miasta ma wynosić 25, tyle samo co w faktycznej Radzie Miasta Włocławek.

Niestety, przepisy przyjęte przez Parlament wraz z początkiem nowego roku ograniczają możliwość udziału w Młodzieżowej Radzie Miasta osób spoza Włocławka.
Dotychczas, kandydatem do Rady mógł być każdy kto uczęszcza do włocławskiej szkoły. W tej kadencji, dodatkowo, każdy kandydat na młodego radnego musi zamieszkiwać Włocławek.

Uważam że to niepotrzebny ruch. Ograniczamy dostęp znacznej części młodzieży, bo według danych których posiadamy aż połowa włocławskich uczniów pochodzi z ościennych powiatów. Ograniczamy im możliwość rozwoju ich zainteresowań w sferze samorządowej. Niestety ustawodawca tak skonstruował przepisy. - komentuje przewodniczący Rady Miasta.

Każda szkoła która będzie chętna aby posiadać swojego reprezentanta w Młodzieżowej Radzie Miasta, 24 marca będzie musiała przeprowadzić w swojej placówce wybory.

Warto zaznaczyć, że z powodu przepisów, głosować na młodzieżowych radnych mogą jedynie ci uczniowie, którzy zamieszkują Włocławek.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz