Uczniowie działają w Klubie Młodego Fotografa

2022-02-09 08:31:00, Q4.pl

W Zespole Szkół Technicznych wystartował nowy projekt adresowany do uczniów zainteresowanych fotografią i arteterapią, czyli terapią przez sztukę.

Oprócz zajęć z zakresu fotografii oraz arteterapii, częścią projektu są zajęcia z marketingu i promocji.

„Klub Młodego Fotografa” w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku to zajęcia projektu grantowego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Pełna informacja na ten temat tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz