Trwa nabór do otwartego konkursu ofert m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

2022-01-11 08:24:55, Q4.pl

Do 20 stycznia 2022 r. czekamy na dokumenty oferentów, którzy chcą ubiegać się o wsparcie miasta w realizacji tegorocznych zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach ośmiu zadań, są to:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, sparingów, meczów kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 1 000 000,00 zł.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Włocławek - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 100 000,00 zł.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 10 000,00 zł.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację Półmaratonu Włocławek oraz Biegu Kujawiaka na terenie miasta Włocławek - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 50 000,00 zł.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 15 000,00 zł.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 25 000,00 zł.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację olimpiady sportowej osób z niepełnosprawnościami pn. „Olimpiada Hefajstosa Włocławek” - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 25 000,00 zł.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów pn. „Sprawny Miś” - turnieju sportowego dla klas I, II, III, IV, V szkół podstawowych - planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 5 000,00 zł.

Pełna specyfikacja otwartego konkursu tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz