Zamknij X

Podwyżki dla radnych i prezydenta, wyższe podatki od nieruchomości - sesja Rady Miasta

2021-12-02 10:04:32, Q4.pl

Wczoraj odbyła się 41 sesja Rady Miasta. Włocławscy radni procedowali między innymi na temat stawek podatku od nieruchomości, stypendiów sportowych, oraz podwyżek wynagrodzeń zarówno dla prezydenta miasta, jak i diet dla radnych.

Radni we Włocławku otrzymują dietę każdego miesiąca. Jej wysokość nie jest uzależniona od liczby posiedzeń, ani nie wpływa na nią liczba komisji do której dany radny należy. Dodatkowo, radnym przysługują również zwroty kosztów poniesione podczas podróży służbowych.

Przewodniczący rady we Włocławku dostaje obecnie 2415,72 złotych. Nieco mniej wynosi dieta przewodniczących komisji oraz wiceprzewodniczących rady – otrzymują co miesiąc po 2147,31 zł. Natomiast wiceprzewodniczący komisji dostają 1744,69 zł. Najmniej, bo 1476,29 złotych miesięcznie, otrzymują radni, którzy nie pełnią żadnej funkcji kierowniczej.

Na sesji 30 listopada 2021 roku, włocławscy radni ustalili wysokość pensji prezydenta Marka Wojtkowskiego. Zmiana wysokości wynagrodzenia związana jest z podjętą w tym roku przez Sejm decyzją o nowej regulacji wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Zdania co do podwyższenia wynagrodzenia zarówno dla prezydenta, jak i radnych były podzielone.

Pan prezydent w mediach ogólnopolskich, komercyjnych wypowiada się  i płacze nad tragiczną sytuacją miasta, a tu nagle chce sięgnąć po tak duże pieniądze i koalicja z SLD i PO pewnie mu takie pieniądze da. My uważamy, że jest to niemoralne. W opinii wielu mieszkańców prezydent nie przykłada się do dobrego zarządzania miastem, bardziej zajmuje się ogólnopolską polityką, angażuje się w różne protesty, a nie w to, aby poprawić kondycję miasta. Jeżeli urzędnicy jednostek DPS, szkół przedszkoli nie otrzymują większych podwyżek tym bardziej taka podwyżka prezydentowi się nie należy - tłumaczył przed rozpoczęciem sesji przewodniczący klubu radnych PiS, Janusz Dębczyński.

Tymczasem według przewodniczącego klubu radnych Nowej Lewicy, Piotra Kowala, podwyżki dla samorządowców są koniecznością spowodowaną ustawodawstwem.

To jest pokłosie działania ustawodawcy Rządu Prawa i Sprawiedliwości i większości parlamentarnej, która przegłosowując podwyżki dla posłów we wrześniu tego roku przygotowała jednocześnie taką pułapkę na samorządowców, dlatego, jeżeli nie zrobiłaby to Rada Miasta, to musiałby zrobić to wojewoda, a w konsekwencji i tak te wynagrodzenia by wzrosły, dlatego, że jest ustalona minimalna kwota, którą może otrzymywać prezydent jak i kwota bazowa, którą radni otrzymują -  diety. Większość parlamentarna ustaliła takie widełki, a nie inne. (…) W związku z tym myślę, że nie byłoby potrzeby podejmować tej ustawy w Sejmie, a dzisiaj tej uchwały na Sesji rady Miasta, gdyby nie wcześniejsze populistyczne działania PiS - wyjaśniał przewodniczący Piotr Kowal

Do sprawy, jeszcze przed rozpoczęciem głosowania odniósł się sam prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski, który przy okazji zaznaczył, że gdy sprawa podwyżek była poruszana wcześniej, nie słyszał on żadnych głosów sprzeciwu.

Co do podwyżek są to propozycje radnych. Ja pracowałem wiele lat za taką stawkę i nigdy nie  narzekałem, mimo że obniżono mi wynagrodzenie 3 lata temu w ramach dziwnego porozumienia politycznego w Radzie Miasta. Nigdy nie narzekałem, to jest propozycja radnych. Jaką stawkę zaproponują ja ją przyjmę z godnością i będę pracował tak, jak dotychczas (…) Pan Janusz Dębczyński powinien zdecydowane weto postawić na konwencie radnych Rady Miasta i się sprzeciwić, nie przypominam sobie, bo byłem obecny z innymi osobami i szef klubu PiS, nawet się nie zająknął w tej sprawie. - mówił prezydent miasta.

Podczas głosowania, 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 6 z nich było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jeden z radnych nie zagłosował, a kolejne trzy osoby nie były obecne podczas głosowania.

Miesięczne wynagrodzenie prezydenta Marka Wojtkowskiego ustalono na poziomie 18 940 złotych brutto, co oznacza podwyżkę o 8 tysięcy złotych. Radni, którzy otrzymywali 1476 złotych i 29 groszy diety, teraz otrzymywać będą 2576,76 zł wynagrodzenia.

Przegłosowano także uchwałę dotyczącą nowych stawek podatku od nieruchomości. Z najważniejszych informacji warto zaznaczyć wzrost stawek od budynków lub ich części mieszkalnych – z 77 groszy, do 79 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Te zmiany mają pomóc włocławskiemu budżetowi z uwagi na ubytki po reformie podatkowej.

Biorąc pod uwagę rosnące znacząco koszty realizowanych zadań, w tym skutki podwyższania minimalnego wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych miasta Włocławek oraz ubytki w dochodach wynikające z reformy podatkowej - koniecznym z punktu widzenia rachunku ekonomicznego gminy, prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego jest ustalenie stawek na wskazanym poziomie.  (…) Wobec powyższego szacuje się, że proponowany wzrost stawek podatku od nieruchomości zapewni wzrost dochodów budżetu gminy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.865.538,00 zł. - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dodatkowo, podczas ostatniej sesji Rady Miasta podjęto między innymi uchwały w sprawie:

  • szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe;
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Włocławskim w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi w przebiegu ulicy Szyszkowej.”;
  • sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów we Włocławku.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz