Zamknij X

Sesja Rady Miasta

2020-12-29 08:26:28, Q4.pl

29 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad sesji będą m.in. projekty uchwał w sprawie: - uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok; - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 wraz z autopoprawką; - zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; - ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek; - uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, - wzniesienia pomnika poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem dostępnym tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz