Pracowite wakacje MPWiK. Trwają prace na Chopina i Bojańczyka, w sierpniu ruszą na Wyszyńskiego

2021-07-28 08:25:15, Q4.pl

W listopadzie powinny się zakończyć prace prowadzone w ulicach Chopina i Bojańczyka przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka modernizuje i wymienia tu sieci wodociągowe z przyłączami wraz z wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

Natomiast już w sierpniu powinny zacząć się prace budowlano-montażowe w ulicy Wyszyńskiego. W tym miejscu modernizowana będzie magistrala wodociągowa, a obecnie na ukończeniu są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zgód i uzgodnień.

Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji realizowane są w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Na realizację przedsięwzięcia włocławska spółka otrzymała dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie ok. 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto w wysokości 83,3 mln zł. Więcej informacji na ten temat pod tym adresem.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz