Iwona Michałek: Potrzebujemy innych narzędzi na rynku pracy

2021-07-16 15:48:28, Q4.pl

Rządowe projekty ustaw o wspieraniu zatrudnienia i zatrudnianiu cudzoziemców były przedmiotem prekonsultacji, jakie odbyły się dziś we włocławskim starostwie powiatowym. Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii spotkała się z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z woj. kujawsko-pomorskiego.

Unowocześnienie rynku pracy i jego rozwój – to główne założenia projektowanych w ministerstwie ustaw. Przyczynkiem do rozpoczęcia prac nad reformą była pandemia, jednak ustawy mają mieć długofalowy wpływ na to, jak kształtować się będzie rynek pracy w Polsce. Nacisk położono na zwiększenie efektywności służb zatrudnienia, wykorzystanie potencjału zawodowego Polaków i cyfryzację. Poprawić ma się też jakość oferowanego zatrudnienia, nie tylko w kategoriach płacowych, ale także jego stabilności.

Przedsiębiorcy sygnalizują nam, że rynek pracy się zmienił. Potrzebujemy innych narzędzi. W tej chwili sprawdzamy, które narzędzia na rynku pracy się sprawdzają, które są dobrze wykorzystywane. Te, które są niewykorzystywane chcemy odrzucić – wyjaśnia Iwona Michałek – Chcemy też zaproponować coś bardzo nowoczesnego. Chcemy przekształcić Powiatowe Urzędy Pracy w Centra Wspierania Zatrudnienia.

To właśnie przedstawiciele PUP uczestniczyli we włocławskich prekonsultacjach. Jak podkreślała poseł Joanna Borowiak z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w czasie pandemii to na Urzędach Pracy ciążyła ogromna odpowiedzialność związana z dystrybucją środków w ramach programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców.

Ta sytuacja pokazuje, że trzeba przeformułować funkcjonowanie i zadania, które są dedykowane Powiatowym Urzędom Pracy, po to by stały się bardziej centrami wspierania zatrudnienia, po to by mogły bardziej skoncentrować się na zatrudnianiu, na wsparciu zatrudnienia tych, którzy są bezrobotni – zwracała uwagę parlamentarzystka.

Choć po chwilowym wzroście stopy bezrobocia, spowodowanym pandemią, sytuacja na rynku pracy wyraźnie zmienia się na lepsze, to wciąż boryka się on z problemami, które obecne są od lat. Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta miasta podkreślała, że wyzwaniem pozostaje wciąż aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych:

Czasami niekoniecznie ze swojej winy, ale również ze swojej winy. (Musimy zastanowić się – przyp. red.) jak dotrzeć do tych osób, żeby one weszły na rynek pracy, a nie tylko były przedmiotem wsparcia społecznego MOPR-u – wskazywała Domicela Kopaczewska.

Reforma rynku pracy ma zostać zrealizowana w oparciu o środki z Krajowego Planu Odbudowy. W założeniu ma ona objąć modernizację i cyfryzacje procesów i narzędzi stosowanych w ramach służb zatrudnienia, wprowadzenie nowych metod pracy i standardów tychże oraz wprowadzenie efektywniejszych procedur w dopuszczaniu na polski rynek pracy cudzoziemców.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz