Samorząd Włocławka wspiera wypoczynek dzieci i młodzieży

2021-06-29 08:17:03, Q4.pl

Zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez organizacje pozarządowe w tegorocznym (2021) otwartym konkursie nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W konkursie zostały dofinansowane inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach dwóch zadań.
Zadanie nr 1 to dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi.

Zadanie nr 2 obejmuje prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, w tym organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym.

Pełna treść Zarządzenia Nr 284/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., z wykazem dofinansowanych zadań dostępna jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz