Otwarcie placu zabaw w PP nr 8

2021-05-10 14:22:25, Q4.pl

W poniedziałek, przy Przedszkolu Publicznym nr 8, otwarto sensoryczny plac zabaw. Korzystać mogą z niego nie tylko podopieczni placówki, ale także pozostałe dzieci ze Śródmieścia.

Plac zabaw ma rozwijać nie tylko zmysły i koordynację psychoruchową, ale także ma wpłynąć na rozwój ciekawości poznawczej, wyobraźni dziecięcej i komunikacji interpersonalnej wśród najmłodszych.

Bardzo się cieszę, że te potrzeby właśnie najmłodszych mieszkańców Włocławka są uwzględniane, bo to jest bardzo ważne. Cieszę się, że takie przedszkola właśnie z oddziałami integracyjnymi zwracają na to uwagę, że sięgają po różne środki z różnych źródeł, żeby właśnie takie działania przeprowadzić. Jestem pewna, że ten plac zabaw będzie wszystkim dzieciom bardzo dobrze służył. - mówi Anna Gembicka, Sekretarz Stanu, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ramach placu zabaw zakupiono dwa zestawy zabawowe, kosz do gry, huśtawkę "bocianie gniazdo", panele muzyczne Ranbow Sambas. Ponadto wysiano trawę i posadzono tuje.

Realizacja zadania ma pozytywnie wpłynąć na poziom wykształcenia w obszarze rewitalizacji. Wsparcie rozwoju intelektualnego i społecznego jako szansa dobrego startu w szkole podstawowej nastąpi poprzez wdrożenie: programu pedagogiki Montessori, programu Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, nauki jęz. angielskiego, programu artystycznego, zajęć rytmiczno-tanecznych, programu „Zdrowy Przedszkolak” utrwalającego wśród dzieci i ich rodziców zdrowy tryb życia.

Przede wszystkim życzę dobrego wykorzystania i dobrego spędzania czasu, tym bardziej, że ten plac będzie także czynny w godzinach popołudniowych, co nie jest bez znaczenia; będą mogły korzystać też osoby, które bezpośrednio do Przedszkola nr 8 swoich dzieci nie przyprowadzają. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluje i dobrej zabawy. - mówi Marek Wojtkowski, prezydent miasta.

Inwestycja zrealizowana została dzięki zaangażowaniu środków zarówno z budżetu miasta, jak i z Fundacji Orlen. Jest to jedno z działań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz