We Włocławku cały czas działa „Wyjątkowy Wolontariat”

2021-03-18 08:18:19, Q4.pl

Jest to akcja zainicjowana przez Urząd Miasta Włocławek, prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Wolontariusze udzielają seniorom pomocy w codziennych sprawach, dotyczących zrobienia zakupów, kupna leków itp. Aby efektywnie nieść pomoc seniorom stale powiększamy bazę włocławskich wolontariuszy.

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się za pomocą elektronicznego formularza, który dostępny jest tutaj, lub mejlowo podając swoje imię, nazwisko, datę urodzenia (wolontariuszem może zostać tylko osoba, która ukończyła 18 lat), adres zamieszkania oraz dane kontaktowe (tel., e-mail) na adres: cop.wloclawek@gmail.com.

Po uzyskaniu sygnału od osoby potrzebującej, zespół koordynatorów wolontariatu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, po niezbędnej weryfikacji, będzie się kontaktował z wolontariuszem i przekaże kontakt do konkretnego seniora.

Funkcjonują także specjalne nr telefonów dla osób w potrzebie. Osoby potrzebujące pomocy oraz osoby posiadające informacje o osobach potrzebujących pomocy proszone są o kontakt bezpośrednio z Osiedlowymi Sekcjami Pomocy Społecznej:

Pełna informacja na ten temat opublikowana została tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz