1 % Zostawiam we Włocławku

2021-02-04 11:01:41, Q4.pl

Urząd Miasta we Włocławku po raz kolejny zachęca do wspierania lokalnych organizacji pozarządowych, poprzez przekazanie jednego 1% podatku. W ten sposób można wesprzeć aż 28 organizacji z naszego miasta.

Głównym celem zaplanowanych działań włocławskiego ratusza, jest zachęcenie mieszkańców miasta do przekazania 1% podatku na lokalne OPP, oraz utrzymanie kwoty, która będzie porównywalna do tych, które udało się uzyskać w poprzednich edycjach akcji. W tym roku, 28 organizacji z Włocławka może pozyskiwać dodatkowe środki z 1% podatku.

Pamiętajmy również o tych mniejszych organizacjach, które działają lokalnie. To właśnie one wspierają osoby niepełnosprawne, seniorów, edukacje dzieci i młodzieży, ekologię czy zwierzęta. Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie, a sam proces jest przykładem aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej.

Przekazując 1% podatku niczego nie tracimy. To okazja do wsparcia działalności organizacji na rzecz mieszkańców Włocławka; ważne zadania, cele społeczne czy akcje charytatywne. Pomoc, która nas nic nie kosztuje, a w czasach pandemii znaczy bardzo wiele.

Prawo do decyzji na którą z organizacji przekazany zostanie nasz 1% podatku sprawia, że każdy z nas może mieć wpływ na rozwój swojej dzielnicy, jak i całego miasta.

Informacje z wykazem organizacji pożytku publicznego będą dystrybuowane w miejscach użyteczności publicznej, na słupach ogłoszeniowych, jak i również w przestrzeni wirtualnej na stronie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz w mediach społecznościowych.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 sporządzony na dzień 15 grudnia 2020 roku.

Nazwa organizacji pożytku publicznego i numer KRS:

AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁWA SKARŻYŃSKIEGO
0000037666
ANWIL DLA WŁOCŁAWKA
0000511071
DOBRZYŃSKO-KUJAWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
0000010871
FUNDACJA HUMANITARNA
0000019217
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU „VLADISLAWIA”
0000478339
FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA "ALMACH"
0000154303
FUNDACJA" SAMOTNA MAMA "
0000237535
POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU
0000022992
STOWARZYSZENIE " AMAZONKI" WE WŁOCŁAWKU
0000159321
STOWARZYSZENIE "KOLOROWE SALE DLA CHORYCH DZIECI"
0000173580
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT " SOKÓŁ"
0000133612
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ "OLIGO"
0000196003
"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY WŁOCŁAWSKIEJ"
0000301363
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU "SUDRO"
0000362631
STOWARZYSZENIE "STARÓWKA'
0000419383
STOWARZYSZENIE "ŻYJ DLA INNYCH"
0000239730
ŚWIETLICA "ORATORIUM"
0000204277
WŁOCŁAWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
0000086304
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "EUROINTEGRACJA"
0000497348
WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
0000010755
WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO
0000452739
WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
0000109490
WŁOCŁAWSKO -BRODNICKI KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "PIONEK"
0000093282
Wykaz organizacji pożytku publicznego z siedzibą oddziału we Włocławku
Nazwa organizacji pożytku publicznego i NR KRS
CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA ZHP HUFIEC WŁOCŁAWEK
0000268190
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY WE WŁOCŁAWKU
0000225587
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY WŁOCŁAWEK
0000037573
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU
0000154454
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY WŁOCŁAWEK
0000114345

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz