Samorząd Włocławka wspiera terapię uzależnień

2021-03-03 08:19:57, Q4.pl

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zawarto umowę z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej na kwotę 110 600,00 zł na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Pacjenci skorzystają z psychoterapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym (tzw. after care).

W ramach Programu, zostały też zlecone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży promujące styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” dotyczące profilaktyki ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży, zażywaniu alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Na realizację zadania przeznaczono 32 250,00 zł.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz