ZST w projekcie „Baczyński”

2021-02-23 08:21:34, Q4.pl

Zespół Szkół Technicznych przystąpił do ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Baczyński”, którego celem jest uczczenie i upamiętnienie poety w 100. rocznicę jego urodzin.

Cele projektu to m.in.: wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów, promowanie wartości czytelnictwa i literatury, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, postrzeganie i propagowanie czytania jako przyjemności, kształtowanie postawy wrażliwości na teksty kultury oraz rozwijanie u uczniów kompetencji fotograficznych, polonistycznych i historycznych.

Jakie działania zaplanował Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu? W lutym były to Walentynki z Baczyńskim pod hasłem: „Niebo złote Ci otworzę…”. Dalsze plany to: w marcu - fotograficzna interpretacja cytatu, w kwietniu - biuletyn powstańczy informujący o twórczości i śmierci Baczyńskiego, w czerwcu - montaż słowno-muzyczny dotyczący życia i twórczości poety.

Pełna informacja na ten temat dostępna jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz