Włocławek dzieli się wiedzą o rewitalizacji

2021-02-17 08:17:02, Q4.pl

Przedstawiciele Urzędu Miasta Włocławek biorą udział w projekcie "EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich", którego uczestnikami jest 9 gmin będących liderami w przeprowadzaniu działań rewitalizacyjnych w Polsce.

Grupa ekspertów i praktyków bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie programów rewitalizacyjnych prowadzi działania, które przyczynią się do rozwoju wytycznych na temat wykorzystania instrumentów Specjalnych Stref Rewitalizacji do poprawy efektywności energetycznej w remontowanych budynkach publicznych i prywatnych.

Działanie jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, której celem jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt zakłada przeprowadzenie działań przygotowawczych i wdrożeniowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń pilotażowych. Z rezultatów tych działań mają powstać konkretne produkty, narzędziownik zawierający opracowane metody oraz wytyczne, materiały szkoleniowe, w tym audiowizualne do samodzielnej edukacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w obiektach publicznych i prywatnych poprzez działania remontowe, poradniki dotyczące stosowania dotacji z budżetu gminy oraz wiedzy z zakresu korzystania z różnych instrumentów prawnych i możliwości obszarów objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu.

Wypracowane w ramach projektu metody i produkty zostaną następnie rozpowszechnione wśród podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech.

Informacja na ten temat jest opublikowana tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz