1 marca we Włocławku ruszy procedura naborów do przedszkoli i szkół

2021-02-16 08:17:46, Q4.pl

W naborze do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, harmonogram przedstawia się następująco: w dniach od 1 do 8 marca 2021r. rodzice będą mieli czas na złożenie deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu). 9 marca 2021 r. ruszą zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów). Zapisy będą prowadzone do 23 marca 2021r.

W terminie od 25 do 29 marca 2021r. nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30 marca 2021r zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji. W dniach od 6 do 13 kwietnia 2021r. rodzice będą musieli podpisać deklarację woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Należy pamiętać, że niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 14 kwietnia 2021r. zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych, opublikowane zostało tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz