Ranking Perspektyw. Świetny wynik Elektryka i Długosza

2021-01-28 14:38:37, Maciej Kowalczyk

To chyba najbardziej wyczekiwany raport dotyczący jakości kształcenia w polskich szkołach ponadpodstawowych. Wczoraj opublikowano kolejny ranking Perspektyw. Spektakularny awans odnotował Zespół Szkół Elektrycznych.

Jak co roku Perspektywy opublikowały ranking, który może pomóc tegorocznym absolwentom szkół podstawowych podjąć decyzję, gdzie kontynuować swoją naukę. W rankingu uwzględniono te szkoły techniczne i licea, w których maturę zdawało w minionym roku minimum 12 uczniów, ponadto szkoła musiała wylegitymować się wynikiem powyżej 0,75 średniej krajowej z obowiązkowych egzaminów maturalnych z matematyki i języka polskiego. W ten sposób na „krótkiej” liście znalazło się 300 szkół z całej Polski w kategorii techników i 1000 w kategorii liceów.

Na 75 miejscu rankingu znalazło się Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych. W minionym roku szkoła zajmowała 227 miejsce. Oznacza to spektakularny awans o 152 pozycje. Szkoła uzyskała także "Złotą Tarczę".

W przypadku liceów, wśród tysiąca uwzględnionych w rankingu placówek, znalazły się trzy z naszego miasta. Tu, na ostateczną ocenę i co za tym idzie wynik w zestawieniu miały wpływ zarówno wyniki ubiegłorocznej matury, jak i wyniki uzyskiwane przez uczniów na olimpiadach.

Najwyżej w zestawieniu znalazło się Liceum Ziemi Kujawskiej, które także poprawiło swoją pozycję w porównaniu z ubiegłym rokiem. Obecnie zajmuje 178 miejsce, w roku ubiegłym szkołę sklasyfikowano na 236 pozycji. 274 miejsce w rankingu zajęło Liceum im. ks. Jana Długosza. Warto odnotować, że jest to jeszcze bardziej spektakularny awans niż w przypadku ZSEl. W ubiegłym roku liceum zajmowało w tabeli 547 pozycję (skok o 273 miejsca).

Ostatnim z włocławskich liceów, uwzględnionych w rankingu jest III LO im. Marii Konopnickiej. Szkoła znalazła się na 365 miejscu w rankingu, w ubiegłym uplasowała się na 280 pozycji.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko województwo kujawsko-pomorskie i szkoły z naszego regionu, to w kategorii techników„Elektryk” zajął szóste miejsce. Na miejscu 20 uplasowało się Technikum nr 5 z Zespołu Szkół Samochodowych (456 miejsce na liście ogólnopolskiej), na miejscu 25 zaś Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Chemicznych. Technikum nr 1, przy Zespole Szkół Budowlanych sklasyfikowano na 30 miejscu w województwie.

W przypadku liceów z regionu najwyżej, co oczywiste, plasuje się LZK, zajmujące 7 miejsce. „Długosz” uplasował się na 13 miejscu, zaś LMK na pozycji 16.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane pochodzące łącznie z  2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz